Wydawnictwa

Nasze wydawnictwa

Promocja lubuskiego winiarstwa

Fundacja”Gloria Monte Verde” nie tylko wydaje własne opracowania, ale również wspiera druk wartościowych dzieł dotyczących historii regionu. Przemysław Karwowski jest też pomysłodawcą map turystycznych „Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu” czy lokalizacji winnic obecnie, a także w przeszłości. Służy również pomocą tym, którzy piszą o Zielonej Górze i regionie, zarówno naukowo, jak i literacko.

Enographia Thalloris

Enographia Thalloris Mirosław Kuleby wydana pod koniec 2013 roku to 1150 stron i 6 kg informacji o historii wina w Zielonej Górze i regionie. Także eseje literackie o winach, których już nikt z nas nie spróbuje czy leksykony wyrobów jakie produkowano tutaj na przestrzeni wielu lat.

O d l i k i e r ó w d o L u k s u s o w e j

Monografia Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych Przemysława Karwowskiego, wydana w listopadzie 2016 roku. Historia zakładu i ludzi, którzy kontynuowali tradycje wytwarzania likierów i winiaków w Zielonej Górze, chronologia produkcji i leksykon przeszło 200 wyrobów.

W i n n i c e l u b u s k i e w c z o r a j i d z i s i a j

Mapa turystyczna w skali 1: 200 000 infrastruktury winiarskiej w województwie lubuskim oraz mapa położenia winnic w latach 1877-1919 w skali 1: 90 000.

M a p a L u b u s k i e g o S z l a k u W i n a i M i o d u

Wydana w 2012 roku dwujęzyczna mapa szlaku na podkładzie mapy turystycznej województwa. Na rewersie informacje o członkach szlaku i atrakcjach.

W i n n e m i a s t o

II tom „Wendyjskiej winnicy” Zofii Mąkosy. Matylda Neumann przeżywa II wojnę i zamieszkuje w polskiej Zielonej Górze. Poznaje Grzegorza Zarugiewicza i pracuje w Państwowej Wytwórni Win Musujących. Fundacja objęła publikację patronatem medialnym, a Przemysław Karwowski był konsultantem ds. winiarskich.

Winnice lubuskie - katalog

W grudniu 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wydał katalog lubuskich winnic. Opisano w nim ponad 50 najciekawszych winnic, w tym wszystkie zarejestrowane w KOWR. Oprócz opisów winnic wraz z ofertą przedstawioną przy pomocy ikon, katalog zawiera mapy poszczególnych regionów i ich winiarską historię. Pomysłodawcą wydawnictwa, jego redaktorem i autorem wielu tekstów jest Przemysław Karwowski.

okladka_KW

Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej

 

Vademecum to zbiór artykułów, które stanowią odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące historii winiarstwa na Ziemi Lubuskiej. Umieszczenie najważniejszych informacji o uprawie winorośli i produkcji wina w jednym, podręcznym, opracowaniu ułatwi pogłębienie wiedzy wszystkim sympatykom lubuskiego winiarstwa. Przybliży tło historyczne, najważniejsze postaci i wydarzenia, a szereg komentarzy skłoni do refleksji. Dodatkowym atutem Vademecum jest pojawienie się w artykułach nieznanych wcześniej informacji, a także ikonografia rozszerzona o ilustracje tytułowe, którymi są akwarele Jerzego Fedry oraz wzbogacona o publikowane po raz pierwszy skany etykiet, kart win czy pocztówek. Ostatni rozdział to „Kalendarium odradzania się winiarstwa na Ziemi Lubuskiej”, gdzie przedstawiono drogę, jaką przebyli lubuscy winiarze na przestrzeni ostatnich 20 lat. Vademecum uzupełnia mapa regionu, na której oznaczono miejsca uprawy winnej latorośli dawniej i obecnie.