O d w i e d ź L u b u s k i e

Już od kilkunastu lat lubuscy winiarze zapraszają na winnice w miesiącach letnich. Bieżące informacje są dostępne na stronie Lubuskiego Centrum Winiarstwa – https://centrumwiniarstwa.pl –  czy na portalach społecznościowych

Odwiedź

L u b u s k i e w i n n i c e

img_6640

Pierwsze na taką skalę otwarcie zabytkowych zielonogórskich piwnic winiarskich miało miejsce w dniach 17-20 czerwca 2021 roku.

Odwiedź

Z i e l o n o g ó r s k i e p i w n i c e