T r o c h ę h i s t o r i i

T a k i e b y ł y p o c z ą t k i

Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde” została zarejestrowana 30 grudnia 2011 roku w Zielonej Górze. Jej fundatorem i prezesem jest Przemysław Karwowski.

W latach 2012-2015, przy współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra Fundacja przyczyniła się do wydania szesnastu numerów pisma „Winiarz Zielonogórski”. W 2012 roku Fundacja wydała przy wsparciu finansowym Województwa Lubuskiego dwujęzyczną mapę „Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu”. Rok później Fundacja była, przy wsparciu Urzędu Miasta Zielona Góra i Województwa Lubuskiego, wydawcą opus magnum historii zielonogórskiego winiarstwa pt. „Enographia Thalloris”. W 2016 roku Fundacja wydała historię i leksykon produktów Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Zielonej Górze pt. „Od likierów do Luksusowej”. W latach 2012-2019, przy współpracy z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury Fundacja organizowała dwa konkursy win z okazji „Dni Zielonej Góry – Winobrania”. Pierwszy pt. „Konkurs Win Domowych” przeznaczony dla mieszkańców regionu i nie tylko oraz – przeznaczony dla właścicieli winnic – Ogólnopolski Konkurs Win o nagrodę „Grand Prix Winobrania”. Razem z redakcją „Gazety Wyborczej”, w latach 2017-2019, Fundacja przygotowała i przeprowadziła siedem spacerów winiarskich w Zielonej Górze, w których wzięło łącznie udział kilkaset osób. W roku 2019 Fundacja była współorganizatorem „Dnia Otwartych Piwnic Winiarskich” – jednego z wydarzeń „Dni Województwa Lubuskiego” oraz pomysłodawcą i konsultantem mapy „Winnice – wczoraj i dzisiaj”, z serii „Lubuskie po drodze” wydanej przez zakład „Sygnatura”. 22 września 2019 roku prezesa fundacji – Przemysława Karwowskiego – powołano w skład Rady Ambasadorów Lubuskiego Winiarstwa.

W s p ó ł p r a c u j ą z F u n d a c j ą

1070447366

Maciej Nowicki

Dziennikarz Winiarski

18740781

Szymon Płóciennik

Dziennikarz

6756816

Bartłomiej Gruszka

Archeolog

 

31531455

Witold Czajka

Kartograf

 

kamienie milowe

I d e k a d a d z i a ł a l n o ś c i F u n d a c j i

2012

Wydanie mapy Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu

2013

Wydanie "Enographii Thalloris"

2015

Zakończenie współpracy przy wydawaniu "Winiarza Zielonogórskiego"

2016

Wydanie monografii "Od likierów do Luksusowej"

2017

Pierwszy spacer winiarski

2019

Wydanie mapy "Winnice wczoraj i dzisiaj"

2021

Współorganizacja I Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic