K o n t a k t

Dane tele-adresowe Fundacji

fUNDACJA NA RZECZ LUBUSKIEGO DZIEDZICTWA "GLORIA MONTE vERDE"
Adres:

ul. J. Chełmońskiego 51, 65-140 Zielona Góra

Prezes fundacji
Przemysław Karwowski
Tel. nr:
E-mail:

Alior bank o/zielona góra
59 2490 0005 0000 4530 3507 9070

Formularz kontaktowy