O g ó l n o p o l s k i K o n k u r s W i n

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Konkursu Win o nagrodę „Grand Prix – Winobranie 2023”

Konkurs odbędzie się z okazji „Dni Zielonej Góry – Winobranie 2023”. Jego celem jest promowanie odradzającej się w kraju produkcji win gronowych z upraw własnych.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla właścicieli winnic produkujących wina gronowe z upraw własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opłata konkursowa za każde zgłaszane wino wynosi 70 zł. Organizator nie jest płatnikiem VAT.
 • wino należy dostarczyć w dwóch próbkach, w butelkach o pojemności przynajmniej 0,5 litra,
 • próbki win biorące udział w konkursie nie są zwracane,
 • aby zgłosić wino do konkursu należy:
 1. przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 sierpnia br., na adres: karwowski@toncolor.pl, prawidłowo wypełnioną dla każdego wina Kartę Zgłoszenia,
 2. uiścić opłatę konkursową do dnia 25 sierpnia br. na rachunek Fundacji „Gloria Monte Verde”, 65-140 Zielona Góra, ul. J. Chełmońskiego 51, nr konta: 59 2490 0005 0000 4530 3507 9070,
 3. dostarczyć wino wraz z Kartą Zgłoszenia do dnia 25 sierpnia br. na adres: Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1a, 65-805 Zielona Góra, z dopiskiem „Konkurs Win”.

Warunki oceny win i uprawnienia komisji:

 • Kategorie win:

I – wina białe wytrawne . (do 4 g*), II – wina białe półwytrawne (pow. 4 do 12 g*), III – wina białe półsłodkie (pow. 12 do 45 g*), IV – wina różowe,

V – wina czerwone, VI – wina musujące powstające innymi metodami (pet-nat/saturacja), VII – wina musujące powstające metodą klasyczną, VIII – wina słodkie (pow. 45 g*), IX – wina produkowane innymi metodami (spokojne poddane maceracji na skórkach, wzmacniane itp.)

* – zawartość cukru resztkowego g/l

 

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 05-06.09.2023 r. Komisja sędziowska składa się z minimum 3 osób, a w pracach jury wezmą udział dziennikarze winiarscy, przedstawiciele czasopism branżowych i znani sommelierzy. Wina oceniane są anonimowo w 100 punktowej skali opracowanej przez UIŒ.

Wyniki i nagrody:

 • Na podstawie uzyskanej punktacji przyznane zostaną medale dla poszczególnych win:

Brązowy Medal „Winobranie – Zielona Góra 2023” (82-84,99 pkt),

Srebrny Medal „Winobranie – Zielona Góra 2023” (85-87,99 pkt),

Złoty Medal „Winobranie – Zielona Góra 2023” (minimum 88 pkt).

 

Medale może otrzymać pierwsze 30% najwyżej ocenionych win spośród wszystkich biorących udział w konkursie. Trzej producenci win, które uzyskają największą ilość punktów, zostaną wyróżnieni medalami „Grand Prix Winobranie 2023” – złotym, srebrnym i brązowym.

 

W szczególnych przypadkach komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. W przypadku równej ilości punktów głos decydujący posiada przewodniczący komisji. Decyzje komisji są ostateczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu lub czasu trwania konkursu z przyczyn od nich niezależnych. Wyniki zostaną opublikowane w Internecie oraz przesłane do prasy branżowej i regionalnej.

Kartę zgłoszenia można pobrać – tutaj

Regulamin XII Ogólnopolskiego Konkursu Win o nagrodę „Grand Prix – Winobranie 2021”

Konkurs odbędzie się z okazji „Dni Zielonej Góry – Winobranie 2021”. Jego celem jest promowanie odradzającej się w kraju produkcji win gronowych z upraw własnych.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla właścicieli winnic produkujących wina gronowe z upraw własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opłata konkursowa za każde zgłaszane wino wynosi 50 zł. Organizator nie jest płatnikiem VAT.
 • wino należy dostarczyć w dwóch próbkach, w butelkach o pojemności przynajmniej 0,5 litra,
 • próbki win biorące udział w konkursie nie są zwracane,
 • aby zgłosić wino do konkursu należy:
 1. przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 sierpnia 2021 roku, na adres: p.karwowski@toncolor.pl, prawidłowo wypełnioną dla każdego wina Kartę Zgłoszenia,
 2. uiścić opłatę konkursową do dnia 27 sierpnia 2021 roku na rachunek Fundacji „Gloria Monte Verde”, 65-140 Zielona Góra, ul. J. Chełmońskiego 51, nr konta: 59 2490 0005 0000 4530 3507 9070,
 3. dostarczyć wino wraz z Kartą Zgłoszenia do dnia 27 sierpnia 2021 roku na adres: Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1a, 65-805 Zielona Góra, z dopiskiem „Konkurs Win”.

Warunki oceny win i uprawnienia komisji:

 • Kategorie win:
 1. wina białe,
 2. wina różowe,
 3. wina czerwone,
 4. wina słodkie,
 5. wina musujące.
 6. wina specjalne.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 28.08-03.09.2021 r. Komisja sędziowska składa się z minimum 3 osób, a pracom jury przewodniczy Maciej Nowicki przedstawiciel Winicjatywy i „Fermentu”. Wina oceniane są anonimowo w 100 punktowej skali opracowanej przez UIŒ.

Wyniki i nagrody:

 • Na podstawie uzyskanej punktacji przyznane zostaną medale dla poszczególnych win:

Brązowy Medal „Winobranie – Zielona Góra 2021” (78-81 pkt),

Srebrny Medal „Winobranie – Zielona Góra 2021” (82-85 pkt),

Złoty Medal „Winobranie – Zielona Góra 2021” (minimum 86 pkt).

Medale może otrzymać pierwsze 30% najwyżej ocenionych win spośród wszystkich biorących udział w konkursie. Trzej producenci win, którzy uzyskają największą ilość punktów, zostaną wyróżnieni medalami „Grand Prix Winobranie 2021” – złotym, srebrnym i brązowym.

W szczególnych przypadkach komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. W przypadku równej ilości punktów głos decydujący posiada przewodniczący komisji. Decyzje komisji są ostateczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu lub czasu trwania konkursu z przyczyn od nich niezależnych. Wyniki zostaną opublikowane w Internecie oraz przesłane do prasy branżowej i regionalnej.

Uwaga!

Kartę zgłoszenia wina można pobraćtutaj